Politiikassa käytetään käsitettä populismi, mikä tarkoittaa sitä asioiden yksinkertaistamista ja selkeyttämistä siten, että esitetään jokin asia kuulijalle arkikielellä, helposti ratkaistavana ja perustelullaan 'järkeenkäyvästi'.Toisin sanoen, vedotaan kansaan, puhutaan niin, että sanoma on selkeä ja tukee omaa ymmärrystä. Tämän voisi tiivistää vennamolaisittain: "kyllä kansa tietää".

Onko populismi manipulointia? Usein on, koska tosiasoita voidaan oikoa, vähätellä, liioitella, suunnata mielenkiinto seikkoihin, jotka tuntuvat hallitavilta, kunhan vaan tehtäsiiin niin kuin järkevää on! Politiikalla on omanlaisensa retoriikka, jota käytetään suosion, kannatuksen saamiseksi kohderyhmältä. Esimerkiksi 'rajat kiinni, omat köyhät on huolehdittava ensin, tai ikääntynyt väestö aiheutaa kohtuuttomasti eläke-, hoito- tai sosiaalimenoja'. Näiden mielipiteiden tai esitysten perustelut ovat usein yksioikoisia tai mahdottomia.

Eroaako manipulointi populismista?. Periaatteessa eroaa, mutta käytännöissä populismin manipuloivaa vaikutusa on vaikea huomata. Populistiset sanat toistetaan niin usein, että ne vaikuttavat. Mielipiteistä tulee helposti tosiasioista varsinkin jos ei keskustelu asiasta etene perusteluihin. Vakavaksi asian tekee populistisen esiintyjän suosio, koska silloin vastaanottaja ei kiinnitä huomiota muiden näkemyksiin, eikä varsinkaan toisenlaisiin perusteluihin.

Joskus populistinen ja/tai manipuloiva esitys saa huvittavia ilmenemismuotoja. Yleisen tason retoriikka ei tee vaikutusta, mutta kun esittäjä ottaa ruodittavakseen vastakkaisia näkemyksiä ja ampuu ne hauskasti ja yksinkertaisesti alas. Tällöin ei esityksellä ole muuta vaikutusta, kuin mitätöidä vastakkaiset näkökulmat. Huvittavaa on erityisesti samojen sloganien toistaminen, tai puhe jossa ei lopulta käy selväksi lainkaan esittäjän näkemyksen perustelut. Kritiikkiä tai muiden arvostelemista pidetään Suomessa usein fiksuna tai jopa älykkäänä, eikä esittäjä ei ole vastuussa mistään. Kun suomenkielessä puuttuu lisäksi näkyvä futuuri, voidaan antaa ymmärtää, että mitä vasta suunnitellaan, onkin jo valmisteltu ja päätetty.

Jos haluaa vastustaa populismia, manipulointia ja perusteetonta vaikuttamista, kannattaa esittää kysymyksiä (ja hyödyntää internetin luotettavia tietolähteitä). Kun erottaa tosiasiat, tulkinnoista ja faktat mielipiteistä, voi muodostaa oman näkemyksensä vaikeastakin asiasta.