..että kysymällä löytäisimme tien, etteivät vastaukset meitä eksyttäisi.
- Gösta Ågren

Kun kirjoitan blogitekstini otsikon kysymyksenä, rajaan näin ajatteluani eri suuntaan kuin olen tottunut. En silti pyri esittämään vastausta kysymykseen. Vaikka olemme koulututettuja vastaamaan, ei vastaukset useinkaan tarjoa selkeyttä siihen, mitä kysymys sisältää.

Oppilaan hyvä muisti oli muinoin tärkeä koulumeneksen tae, kun muisti auttoi löytämään oikeat vastaukset opettajan kysymyksiin. Hyvämuistista ihmistä pidettiin myös muistinsa vuoksi älykkäänä. Hän saattoikin olla jopa viisas, jos kehitti muistiaan ja ajatteluaan soveltaen tietojaan käytäntöön. Muistin merkitystä vähentää nykyinen teknologia, kun jopa wikipedia tarjoaa tarkkoja tosiasioita kunkin kiinnostuksen kohteista.

Yleensä arkitilanteiden kysymyksiin riittää vastauksiksi tavanomaiset, selkeät ja yksinkertaiset tosiasiat, selitykset ja kuvaukset. Kun lapsi opettelee puhumaan, riittää hänelle esineiden ja asioiden nimeäminen. Lapselle sana merkitsee silloin käsittämättömän paljon (myös aistikokemuksen), ja vasta myöhemmin hän kiinnostuu kysymään: miksi, miten ja koska. Aikuisenkin ajattelu muuttuu, kun hän alkaa kysyä itsestään selvinä pidettyjä ilmiöitä eli kyseenalaistaa tavallisiakin asioita.

Elämän tärkeitä ilmiöitä koskevat kysymykset ovat niin sanotusti perimmäisiä kysymyksiä, joihin ei ehkä ole olemassakaan tyydyttävää vastausta. Nämä kysymykset nousevat tietoisuuteen merkittävimpien ilmiöiden: uuden ihmisen syntymän, kuoleman väistämättömyyden, vaikean sairauden, hylkäämisen, syyllisyyden, onnettomuuden tai käsittämättömän onnen kohdatessa. Kysymykset esitetään usein retorisina eli niihin ei odoteta vastausta vaan niiden kuulemista. Silti kannattaa kysyä, vaikka vaan itseltään.

Kysymällä paljastaa sen, ettei tiedä, ei ymmärrä, eikä itsellä ole vastausta. Kysymys antaa tilaa pohtia omaa käsitystään, ja ehkä huomata että elämä sisältää monia selittämättömiä, jopa käsittämättömiä ilmiöitä ja salaisuuksia.

Asioita vie eteenpäin eniten uudet ja erilaiset kysymykset, eivät viisaan tuntuiset vastaukset.